Pojmovnik: A


ACS

Sustav kontrole pristupa - sustav/uređaj koji osigurava da su emitirane usluge dostupne isključivo onima koji na to imaju pravo. Uobičajeno se postiže kodiranjem usluge (šifriranjem, te prikrivanjem) kako bi bila nečitljiva neovlaštenim osobama.ADSL

Asimetrična digitalna pretplatnička linija - sustav koji omogućava prijenos i prijam digitalnih informacija velikim brzinama putem telefonskih linija.Analogno

Tradicionalna metoda prijenosa i snimanja zvuka i slika pri kojoj se signal mijenja postepeno i kontinuirano tijekom vremena.Asimetrični prijenos

Brzine prijenosa podataka u odlasku i povratku (download/upload) razlikuju se: na primjer, velika brzina za prijem i mala brzina za slanje podataka.